„Trzeci Maja radością wiosenną wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał”

We wtorek 30 kwietnia 2024 r. społeczność Zespołu Szkół Samorządowych w Inwałdzie uczciła 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, uczestnicząc w akademii patriotycznej.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie uczniowie klasy 6c, przygotowani przez panią Jolantę Kamińską, zaprezentowali program artystyczny, przypominając okoliczności powstania oraz najważniejsze zapisy uchwalonej 3 maja 1791 roku Konstytucji, która była pierwszą w Europie i drugą na świecie tego typu ustawą regulującą organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli. Podniosłą atmosferę pomogły również budować występy wokalne uczniów klas 3a i 3b oraz klas 6 – Kornelii Orawiec i Jana Obozy.

Zaprezentowane treści skłoniły zgromadzonych do refleksji, iż Ojczyzna jest naszym wspólnym dobrem, a Konstytucja 3 Maja miała potwierdzać tę ideę.

Tekst: Magdalena Kęder – Chrapla; Foto: Wiktoria Lachendrowicz;

Skip to content