To była niezwykła wizyta

17 stycznia naszą szkołę odwiedził znakomity gość – pan Andrzej Nowakowski, który jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, doktorem habilitowanym nauk o kulturze fizycznej, a także profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 1981 roku był przewodniczącym wadowickiej „Solidarności”. Został również jednym z inicjatorów odbudowy niszczejącego Pomnika Poległych Żołnierzy 12. Pułku Piechoty, który stoi przed budynkiem dawnych koszar w Wadowicach. Pan Profesor jest również miłośnikiem kolei i autorem kilku unikatowych publikacji dotyczących regionalnego kolejnictwa. Obecnie mieszka w Rzeszowie, jednak przez wiele lat jego życie związane było z Wadowicami.

Pan Andrzej Nowakowski wygłosił wykład dla klas siódmych o tematyce historycznej. Następnie wziął udział w pokazowych lekcjach wychowania fizycznego, prowadzonych przez p. Katarzynę Rusinek i p. Piotra Rupika. Podczas tych zajęć przygotowany został autorski tor przeszkód pana Profesora Nowakowskiego. Najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni pamiątkowymi książkami z autografem autora.

Tekst i foto: Katarzyna Rusinek

Skip to content