Światowy Dzień Ziemi

W dniu 27 maja uczniowie naszej szkoły wraz ze swoim wychowawcami udali się na wycieczki turystyczno-krajoznawcze po najbliższej okolicy. W tym dniu włączyliśmy się do akcji organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego związanej z obchodami Światowego Dnia Ziemi. Akcje tego typu organizowane są corocznie wiosną, a ich celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Wędrówki te ukierunkowane były na uświadomienie uczniom konieczności poszanowania środowiska przyrodniczego oraz uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata. Poniżej zamieszczamy fotogalerię z tego wydarzenia. Zapraszamy.

Skip to content