Sukces naszej uczennicy w Małopolskim Konkursie Biologicznym

              W wielką radością informujemy, że nasza uczennica,  Justyna Płonka z klasy VIIIa, uzyskała tytuł  finalistki Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2023/2024. Jego organizatorem jest  Kuratorium Oświaty w Krakowie. Dzięki sumiennej pracy Justyna  osiągnęła wspaniały wynik, który jest dla nas wszystkich powodem do dumy.

   Konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty to jedne z najbardziej prestiżowych sprawdzianów wiedzy i umiejętności, w jakich mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych. Udział w nich wymaga od ucznia ogromnej wiedzy, wykraczającej poza program nauczania, ale również wielkiego wysiłku i zaangażowania włożonego w przygotowanie się do poszczególnych etapów. Justyna wykazała się gruntowną wiedzą we wszystkich trzech etapach wspomnianego konkursu i dzięki wsparciu pani Moniki Kudłacik osiągnęła swój wymarzony sukces. W  ostatnim etapie, wojewódzkim, osiągnęła bardzo dobry wynik, który  pozwolił  jej uzyskać tytuł  FINALISTKI.  Sukces ów to satysfakcja, ale też wymierne korzyści i przywileje. Uczennica zostanie nagrodzona dodatkowymi punktami w procesie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

             Dobro dziecka i jego osiągnięcia warte są każdego trudu. Opiekunowi  naukowemu uczennicy – pani mgr Monice Kudłacik i jej podopiecznej serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Tekst: Dorota Kolber; Foto: Monika Kudłacik;

Skip to content