Spotkanie z policjantem

W dniu 09.10.2023r. odbyło się spotkanie profilaktyczne klas 4-8 SP z policjantem z Komisariatu w Andrychowie panem Rafałem Tlałką. Spotkanie dotyczyło szeroko

pojętego bezpieczeństwa, ale przede wszystkim poświęcone było bezpieczeństwu w ruchu drogowym oraz w Internecie.

Po prelekcji pan Rafał odpowiadał na pytania dzieci i młodzieży.

Tekst i foto: Agnieszka Kristek

Skip to content