Renowacja Grobu Nieznanego Żołnierza

Renowacja Grobu Nieznanego Żołnierza w Inwałdzie

Z inicjatywy Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Inwałdzie Pana Michała Kołodziejczyka, harcerze wraz z nauczycielami z inwałdzkiej szkoły, przeprowadzili zbiórkę pieniężną, z której dochód przeznaczono na renowację Grobu Nieznanego Żołnierza, umiejscowionego na lokalnym Cmentarzu Parafialnym.

Mogiła znajdowała się w bardzo złym stanie technicznym. Poproszony o ocenę kondycji grobu kamieniarz stwierdził bowiem, iż istniejący obecnie pomnik należałoby całkowicie rozebrać i wykonać zupełnie nowy. Niestety, koszt takiego przedsięwzięcia przekracza nasze obecne możliwości finansowe, a czas oczekiwania na wykonanie prac przez firmę kamieniarską to ponad 6 miesięcy.

Aby zatem ochronić ów obiekt przed całkowitym zniszczeniem, w ostatnim czasie, zatrudnieni w Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie pracownicy techniczni wykonali szereg prac porządkowych, remontowych i konserwatorskich w obrębie obecnego pomnika. Dzięki temu, zarówno stan techniczny mogiły, jak i wizualna prezentacja grobu, uległy znacznej poprawie. Nie byłoby to wszystko możliwe bez wsparcia lokalnej społeczności. Dziękujemy zatem serdecznie wszystkim darczyńcom za udział w zbiórce. Jednocześnie zachęcamy mieszkańców Inwałdu do odwiedzenia tego miejsca podczas wizyty na cmentarzu w trakcie nadchodzącego Święta Wszystkich Świętych.

Skip to content