PROJEKT „MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET EDUKACYJNY II. REALIZACJA WSPARCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH”

Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie przystąpił do realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pod nazwą „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”. Jego celem jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w zakresie edukacyjnym
i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.


W ramach realizacji zadania grantowego od stycznia do czerwca 2023 r. w naszej szkole będą prowadzone następujące zajęcia stacjonarne:
– zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas VIII;
– zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas VIII;
– zajęcia wyrównawcze o nazwie „Warsztaty twórczego i krytycznego myślenia dla uczniów klas VIII”;
– koło zainteresowań z matematyki dla uczniów klas VIII;
– koło zainteresowań z języka angielskiego dla uczniów klas VIII;
– koło zainteresowań dla uczniów klas VIII o nazwie „Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się”.


Udział uczniów w zajęciach jest poprzedzony rekrutacją, która będzie prowadzona w dniach 02–04.01.2023 r. Regulamin rekrutacji uczestników i udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych jest zamieszczony na stronie internetowej ZSS w Inwałdzie. Wymagane w toku postępowania rekrutacyjnego dokumenty, jak również Regulamin rekrutacji uczestników, będą dostępne w sekretariacie szkolnym.

Skip to content