Podziękowanie

Szanowni Państwo Nauczyciele i Rodzice, Droga Młodzieży, Drogie Dzieci!

13 marca 2024 r., w wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Inwałdzie, uzyskałem akceptację komisji konkursowej. W związku z tym faktem Pan Burmistrz Tomasz Żak powierzył mi pełnienie tej niezwykle zaszczytnej funkcji na kolejną pięcioletnią kadencję.

To niezwykle ważne dla mnie wydarzenie staje się zatem kolejną okazją, abym mógł złożyć serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym, rodzicom oraz uczniom za podejmowanie sumiennych, rzetelnych, odpowiedzialnych oraz pełnych pasji działań, budujących pozytywny wizerunek naszego przedszkola i szkoły. Dziękuję za dbałość o placówkę, za liczne sukcesy odnoszone w pracy dydaktyczno-wychowawczej, za czuwanie nad sferą opiekuńczą i organizacyjną naszego zespołu szkół.

Funkcję dyrektora ZSS w Inwałdzie mam zaszczyt pełnić od 1 września 2009 r. Już niemal od piętnastu lat zatem praca ta oferuje mi ogromne możliwości dokonywania pozytywnych zmian w funkcjonowaniu inwałdzkiej placówki. Absolwenci naszej szkoły niezmiennie uzyskują bardzo satysfakcjonujące, najwyższe w gminie Andrychów wyniki egzaminów wieńczących naukę na II etapie edukacyjnym. To powód do dumy i zadowolenia z bardzo dobrze wykonanej pracy, zarówno przez nauczycieli, jak również uczniów. To także dowód dużego zrozumienia przez rodziców potrzeby uczenia się ich dzieci. Wpływ na to z całą pewnością ma także fakt, iż atmosfera panująca w inwałdzkiej szkole jest przyjazna, a zajęcia prowadzone są przez doświadczonych, kompetentnych i zawsze chętnych do pomocy nauczycieli. Inwałdzka placówka jest bowiem miejscem odkrywania i rozwijania uczniowskich talentów, dzięki czemu absolwenci szkoły śmiało realizują swoje plany oraz zamierzenia podczas nauki w ramach kolejnego etapu edukacyjnego.

Co ważne, tak samo istotne, jak sprawy dydaktyczne, są dla nas kwestie wychowania dzieci i młodzieży. Szkoła bowiem to nie tylko instytucja, w której dzieci i młodzież zdobywają wiedzę. Stanowi ona przecież również miejsce, które odpowiada za kształtowanie postaw, a także przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich. Istotą szkoły bezpiecznej, przyjaznej oraz wymagającej, jest tworzenie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu.

Szczególne słowa uznania kieruję tutaj w stronę rodziców. Szanowni Państwo, byliście i jesteście dobrymi partnerami w wielu przedsięwzięciach. Dziękuje za dobre serce, wspieranie nas – nauczycieli oraz wszystkie wspólne działania, dzięki którym pozytywnie zmienia się zarówno nasza szkoła, jak i przedszkole, a przede wszystkim zwiększa się komfort pracy każdego dziecka.

W trakcie nadchodzącej czwartej kadencji na stanowisku dyrektora szkoły w dalszym ciągu kontynuował będę więc wszystkie podejmowane dotychczas działania, zmierzające do jak najbardziej efektywnej organizacji pracy naszej placówki oświatowej. Zapraszam zatem wszystkich do współtworzenia w Inwałdzie szkoły marzeń – dla dobra dzieci i całej społeczności lokalnej. Jeszcze raz składam więc podziękowania za permanentnie udzielane wsparcie, pomoc, dobre słowo i uśmiech. Jednocześnie bardzo proszę o dalszą, równie dobrą, współpracę. Życzę wszystkim kolejnych sukcesów we wszelkich działaniach podejmowanych na rzecz bezustannego rozwoju naszej szkoły i przedszkola.

Z wyrazami szacunku,

mgr Michał Kołodziejczyk

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Inwałdzie

Skip to content