Podsumowanie projektu MTA

W roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie był prowadzony projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.

W ramach realizacji zadania grantowego w naszej szkole odbywały się:

– zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas VIII (2 grupy po 12 uczniów);

– zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas VIII (2 grupy po 12 uczniów);

– zajęcia wyrównawcze o nazwie „Warsztaty twórczego i krytycznego myślenia dla uczniów klas VIII” (2 grupy po 12 uczniów);

– koło zainteresowań z matematyki dla uczniów klas VIII (2 grupy po 12 uczniów);

– koło zainteresowań z języka angielskiego dla uczniów klas VIII (2 grupy po 12 uczniów);

– koło zainteresowań dla uczniów klas VIII o nazwie „Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się” (2 grupy po 12 uczniów).

Celem zajęć było zniwelowanie skutków pandemii COVID-19 w zakresie edukacyjnym. Podjęte działania pomogły uzupełnić u uczniów braki edukacyjne w realizacji podstawy programowej oraz rozwijać kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne.

Tekst: Magdalena Kęder-Chrapla

Skip to content