Ostatnie pożegnanie

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania,

jakbyś nie chciała swym odejściem smucić,

jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

Ks. Jan Twardowski

Z głębokim smutkiem i żalem

zawiadamiamy o śmierci

Pani Anetty Utraty

– nauczyciela bibliotekarza.

Żegnamy oddanego pedagoga wielu pokoleń inwałdzkich dzieci i młodzieży.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Pracownicy niepedagogiczni, Młodzież i Dzieci

Zespołu Szkół Samorządowych w Inwałdzie

Skip to content