Nauczyciele

Dyrektor: Kołodziejczyk Michał

historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, etyka

Wicedyrektor: Gramatyka Ewa

matematyka

Bogunia Danuta

wychowanie fizyczne, wychowanie przedszkolne

Bryndza Ewa

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, edukacja przez szachy

Buda Dorota

język niemiecki, technika, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca świetlicy

Cabak Maria

religia, wychowanie przedszkolne, pedagogika społeczno – opiekuńcza

Cholewka Agnieszka

fizyka, matematyka

Cierpiałek Agata

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, edukacja przez szachy

Czaderska Renata

bibliotekarz, biologia, geografia, przyroda

Dudka Jolanta

nauczyciel wspomagający, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

Fąfara – Romik Ewa

język angielski, logopedia, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Ficek Katarzyna

język angielski, tyflopedagogika, surdopedagogika

Jakubowska-Szczotka Maria

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy, wychowanie przedszkolne

Kamińska Jolanta

historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie przedszkolne, wychowawca świetlicy

Kapała Magdalena

psycholog

Kęder-Chrapla Magdalena

język polski, język angielski

Kmiecik Ewa

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, gimnastyka korekcyjna

Kolber Dorota

język polski, logopedia

Kołodziejczyk Rafał

informatyka, technika

Kristek Agnieszka

pedagog, wychowawca świetlicy

Kudłacik Monika

biologia, chemia, przyroda, wychowawca świetlicy

Maciejczyk Renata

plastyka, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe, wychowawca świetlicy

Matejko Elżbieta

język niemiecki, wychowanie przedszkolne, edukacja dla bezpieczeństwa

Matug Marta

matematyka

Noga Anna

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, zajęcia korekcyjno –  kompensacyjne, terapia pedagogiczna, logopedia szkolna, język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawca świetlicy

Olszyńska Magdalena

wychowanie przedszkole

Pietraszek Agnieszka

wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Prochownik Bożena

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, socjoterapia, zajęcia korekcyjno –  kompensacyjne, terapia pedagogiczna, logopedia szkolna, autyzm i zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia u dzieci, język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Rajda Adrian

geografia

Rajda-Wąsek Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna, surdopedagogika

Rupik Piotr

wychowanie fizyczne

Rusinek Katarzyna

wychowanie fizyczne, logopedia

Semik Katarzyna

matematyka, technika, informatyka

Sołtysiak Justyna

język angielski

Sordyl Krystyna

matematyka, fizyka, chemia, przyroda, oligofrenopedagogika

Talaga Elżbieta

wychowanie przedszkolne

Talar Kamila

język polski

Walaszek – Pabiś Anita

nauczyciel wspomagający; edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Zemła Monika

wychowanie przedszkolne, zajęcia korekcyjno –  kompensacyjne

Zięba Barbara

wychowanie przedszkolne

Zięba Piotr

muzyka, informatyka

ks. Zoń Tobiasz

religia, oligofrenopedagogika

                       

                       

            

Skip to content