MAMY LAUREATA!

            Jan Oboza, uczeń klasy V Szkoły Podstawowej im. Majora Henryka Sucharskiego w Inwałdzie uzyskał tytuł laureata w „Biblijnym Konkursie Tematycznym Z Dobrą Nowiną przez życie ­– Ewangelia św. Jana dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2022/2023”. Opiekunem naukowym ucznia był ks. mgr Tobiasz Zoń – wikariusz parafii pw. Narodzenia NMP w Inwałdzie.

            Małopolski Kurator Oświaty przeprowadził konkurs we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Dnia 6 czerwca 2023 r. w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich odbyła się gala, na której zostały wręczone zaświadczenia uzyskania tytułu laureata oraz specjalne nagrody. Uroczystość uświetniła obecność Metropolity Krakowskiego Jego Ekscelencji abp Marka Jędraszewskiego oraz Kuratora Oświaty Pani Barbary Nowak.

            Podczas gali Metropolita Krakowski dziękował wszystkim za włożony trud nauki, zgłębiania wiedzy i powiedział następujące słowa: „Życzę, żeby to, co poznaliście stało się bogactwem ducha, stało się także fundamentem, na którym będziecie budowali swe wzrastanie, kolejne lata dziecięce, młodzieńcze, by wkroczyć w dojrzałe życie jako jak najbardziej ukształtowany wewnętrznie człowiek i w tym życiu czuć się odpowiedzialnym za Polskę, ojczyznę i Kościół”.

            Trzeba podkreślić, że konkurs odbywał się w 3 etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Etap szkolny odbył się 7 listopada 2022 r., z którego do etapu rejonowego dostało się 1494 uczniów województwa małopolskiego, w tym 8 uczniów z naszej szkoły. Dnia 16 stycznia 2023 r. przeprowadzono etap rejonowy konkursu. Tylko 316 uczniów zostało zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. Ostatni etap odbył się 29 marca 2023 r. Umożliwił on wyłonienie laureatów i finalistów konkursu. Wart uwagi jest fakt, że na całe województwo małopolskie tytuł laureata uzyskało tylko 90 osób, w tym uczeń naszej szkoły, Jan Oboza.

            Z wielką dumą należy zaakcentować, że w tym kuratoryjnym konkursie z powiatu wadowickiego tytuł laureata uzyskało tylko 4 uczniów. Natomiast w Gminie Andrychów tylko Jan Oboza uzyskał tytuł laureata w Biblijnym Konkursie Tematycznym Z Dobrą Nowiną przez życie ­– Ewangelia św. Jana.

Tekst: ks. Tobiasz Zoń

Foto: Alina Oboza, Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Skip to content