podpis dyrektora

List Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych

List Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Inwałdzie mgr Michała Kołodziejczyka w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022

Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Drodzy Uczniowie,

1 września jest szczególnym dniem w kalendarzu polskiej oświaty. Po przerwie wakacyjnej, wracacie drodzy uczniowie ponownie do nauki stacjonarnej w naszej szkole. Kolejny raz nauczyciele i wychowawcy wezmą odpowiedzialność za zapewnienie Wam uczniowie możliwie najwyższego poziomu edukacji i wychowania.

Drodzy Uczniowie,

Nasza szkoła jest przyjazna a zarazem wymagająca. Dobrzy nauczyciele ustawią Wam wysoko poprzeczkę ale zapewnią też olbrzymie wsparcie, które sprawi że jej wysokość okaże się możliwa do pokonania. W nowy rok szkolny wkroczcie z energią i entuzjazmem. Zdobywanie wiedzy nie musi być męczące i nudne, a wprost przeciwnie, może stać się pasją. Będzie tak , jeśli każdy z Was uświadomi sobie, że wiedza jest Waszym kapitałem, że otwiera przed Wami wiele możliwości i jest gwarantem dobrej przyszłości dla Was, Waszych Rodzin a nade wszystko dla naszej Ojczyzny – Polski. Taka możliwość otwiera się przed każdym z Was i to od Waszego wysiłku – Drodzy Uczniowie – ambicji, zaangażowania, ciężkiej codziennej pracy szkolnej i domowej zależy w jakim stopniu wykorzystacie ofertę edukacyjną naszej szkoły, naszych nauczycieli i wychowawców, jakie umiejętności nabędziecie i jakie wyniki uzyskacie.

Jednym ze wskaźników dobrej szkoły są wyniki egzaminu na zakończenie szkoły organizowanego przez CKE. W ubiegłym roku szkolnym wynik uplasował naszą szkołę na pierwszym miejscu wśród dziewięciu szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Andrychów. To powód do dumy i zadowolenia z bardzo dobrze wykonanej pracy nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców.

Szanowni Rodzice,

Istotą szkoły bezpiecznej, przyjaznej i wymagającej jest tworzenie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu. Tylko w atmosferze zaufania, zrozumienia i wsparcia ze strony rodziców, dzieci i młodzież mogą rozwinąć cały swój potencjał a praca szkoły przyniesie zamierzony efekt i zadowolenie wszystkim podmiotom ją tworzącym.

Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dla każdego dziecka jest rodzina, zadaniem szkoły jest ją wspierać w trudnym procesie wychowania dzieci. Dlatego zapraszam rodziców do szkoły, do współpracy. Za tą dotychczasową serdecznie dziękuję. Rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych zapewniam, że mogą mieć pełne zaufanie, że ich pociechy znajdą u nas dobrą opiekę oraz olbrzymie serce i ciepło nauczycieli i wychowawców.

Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Drodzy Uczniowie,

„Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność od której nie można się uchylić. Nie można „zdezerterować”. Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości , które trzeba „utrzymać” i „obronić”, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić – dla siebie i dla innych”.

Wsłuchani w papieskie słowa w tym miejscu, w tej naszej szkole, w której z tak wielką czcią otaczamy pamięć o Westerplatte i oddajemy hołd jego obrońcom, czego przejawem jest motto, którym kierujemy się w wychowaniu kolejnych pokoleń Polaków – „ Przeszłość dla przyszłości”, tak by uczniowie mogli z godnością opiekować się otrzymanym dziedzictwem i pomnażać płynące z niego dobra oraz mieć świadomość korzeni, z których wyrastają. Pozwoli to także zrozumieć uczniom, że bycie Polakiem to zaszczyt niosący z sobą także obowiązki względem Ojczyzny i współobywateli.

1 września jest szczególnym dniem w historii świata ,a w szczególności w historii naszego narodu. 82 lata temu, o świcie 1 września 1939r. hitlerowskie Niemcy a dwa tygodnie później 17 września komunistyczna Rosja zaatakowały naszą Ojczyznę. Celem agresorów było całkowite unicestwienie Polski zgodnie ze słowami Hitlera : „Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. Celem musi być nie dotarcie do jakiejś oznaczonej linii, lecz zniszczenie żywej siły. Bądźcie bez litości, bądźcie brutalni. Prawo jest po stronie najsilniejszego.” Tak rozpoczęła się najtragiczniejsza z wojen – II wojna światowa, która trwała w latach 1939- 1945. Zginęło w niej ponad 6 mln obywateli państwa polskiego. Dzisiaj oddajemy hołd i otaczamy pamięcią Wszystkich poległych, pomordowanych i represjonowanych w okresie wojny jak i w okresie powojennym podczas drogi do pełnej niepodległości, wolności i demokracji.

Szanowni Państwo, Droga Młodzieży, Drogie Dzieci,

Rozpoczynając nowy rok szkolny żegnamy kończące pracę  w naszej szkole Panie:

– mgr Marię Bogacz – długoletniego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawcę wielu pokoleń dzieci naszej miejscowości.

– Ewę Stuglik – długoletniego sekretarza naszej szkoły.

Dziękuję Paniom za rzetelną, sumienną i odpowiedzialną pracę i życzę w imieniu całej społeczności naszej placówki Nauczycieli, Rodziców, Dzieci Przedszkolnych i Uczniów szkoły podstawowej: dużo zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności i jeszcze raz płynące z głębi serca: DZIĘKUJĘ.

Szanowni Państwo, Doga Młodzieży, Drogie Dzieci,

Niech rozpoczynający się nowy rok szkolny będzie rokiem spokojnej i bezpiecznej pracy oraz systematycznych działań w zakresie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym. Życzę nauczycielom wielu sukcesów pedagogicznych, które będą powodem do satysfakcji i spełnienia zawodowego, radości i optymistycznego nastawienia w każdym dniu pracy, a także pełnej realizacji zamierzeń i marzeń, które towarzyszą nam na progu rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2021/2022.

Uczniom życzę odnalezienia w sobie pasji nauki, wytrwałości, systematycznej pracy, wysokich ocen i jak najlepszych wyników egzaminu.

Życzenia spokojnego roku szkolnego przekazuję również wszystkim Rodzicom. Za niezwykle cenne uważam Państwa zaangażowanie w sprawy szkolne i dlatego proszę o nie również w tym roku szkolnym.

Cieszę się , że dzieci i młodzież wracają do nauki stacjonarnej w szkole. Jestem przekonany, że Wszyscy Nauczyciele, Rodzice a przede wszystkim Uczniowie podzielają moje odczucia. Dołożę wszelkich starań wraz ze swoimi współpracownikami, aby ten powrót i nauka szkolna były bezpieczne.

Życzę Wszystkim Nauczycielom, Rodzicom, Dzieciom Przedszkolnym oraz Uczniom bezpiecznego, spokojnego, pełnego radości, sukcesów i zadowolenia nowego roku szkolnego.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor ZSS w Inwałdzie

mgr Michał Kołodziejczyk

Skip to content