podpis dyrektora

List Dyrektora – spotkania informacyjne

Szanowni  Państwo

                Systematyczne  uczenie  się,  przygotowywanie  się  do  każdej  lekcji  na  miarę  swoich  możliwości  intelektualnych  i  zdolności  jest  podstawowym  obowiązkiem  każdego  ucznia, a rodzicielska  opieka  nad  tym  obowiązkiem – jedną  z  ważniejszych  powinności . Ani  aktywność  zawodowa, społeczna, ani  tzw. „brak  czasu”  nie  mogą  przysłonić  rodzicom  sumiennej  realizacji  tego  zadania. Jeżeli  uczeń  nie  jest  otoczony  troską, zainteresowaniem w  sprawach  szkolnych  i  nie  uzyskuje  wsparcia   oraz  pomocy  przede  wszystkim  psychicznej  ze  strony  rodziców, cały  trud,  zaangażowanie i  wysiłek  nauczycieli  nie  przynosi  zamierzonych  efektów.  Z troską trzeba powiedzieć, że w bieżącym roku szkolnym, w niektórych klasach coraz więcej uczniów nie pracuje na miarę swoich możliwości intelektualnych, nie przygotowuje się systematycznie lub wcale do lekcji, nie odrabia zadań domowych lub robi to byle jak. Brak aktywnej i rzetelnej pracy lekcyjnej i domowej ucznia na pewno nie przyniesie zamierzonych – wysokich efektów nauczania i dobrego startu dziecka w kolejnych etapach edukacyjnych w naszej szkole i szkołach ponadpodstawowych.

Wyniki  egzaminu ósmoklasisty z ubiegłego roku szkolnego potwierdziły kolejny raz, wielkie  zaangażowanie w  procesie  dydaktycznym  nauczycieli,  uczniów i  ich rodziców. Wysoki wynik dowodzi, że nasza szkoła rozwija swój potencjał, umiejętności i wiedzę ucznia na każdym etapie edukacyjnym. To także dowód na wielkie zrozumienie przez rodziców i ich dzieci potrzeby uczenia  się dla lepszej przyszłości każdego dziecka i jego rodziny.

Obejmując  naszym  zainteresowaniem  i  troską  sprawy  uczenia  się nie  możemy  jednak  zapomnieć o sprawach  wychowawczych. Niezwykle  ważna   zarówno  dla teraźniejszości  jak  i przyszłości kolejnych  pokoleń  Polaków  jest  funkcja  wychowawcza  realizowana  przez  rodziców.

Rodzice są  pierwszym i najważniejszym podmiotem kształtującym postawę społeczną i obywatelską  swojego  dziecka. Rodzice  wprowadzają  go  w  świat  wartości  etycznych  i  biorą  moralną,  a  także  prawną  odpowiedzialność  za  efektywność  oddziaływań  wychowawczych. Szkoła  jest  instytucją  wspierającą  rodziców  w  procesie  wychowawczym- nie  może  jednak  przejąć  pierwszeństwa  w  tym  zakresie i  zastąpić  rodziców  w realizacji   tego   niezwykle  trudnego  i odpowiedzialnego  zadania.

 W  listopadzie  nasze  myśli  kierujemy  w  sposób  szczególny  w  stronę  wychowania  patriotycznego. Minął  okres  wojen,  zaborów, stanu  wojennego, okres  walk  o wolność  i niepodległość. Nasuwają  się  dzisiaj  pytania: w  jaki  sposób  kształtować  postawę  patriotyczną  w czasach  pokoju,  jaką  postawę  powinien  reprezentować  współczesny  patriota   wobec  własnego  kraju, a  także  jaką  rolę  ma  do  spełnienia  rodzina?

Rodzice  przekazują  dzieciom  swój  własny  stosunek  do  państwa,  jego  symboli,  tradycji  narodowej i kultury. Silne  tradycje  patriotyczne  w  rodzinie  wpływają  na  kształtowanie  takiej  postawy. Dziś, kiedy  patriotyzm  nie  polega  na  walce  szablą  czy  karabinem, ważna  jest  rzetelna twórcza praca i służba  społeczeństwu – Ojczyźnie. Obowiązkiem  rodziców  jest  wychowywać  dzieci  od  najmłodszych  lat w duchu  obywatelskim  i  patriotycznym, dając  im  przykład  i  wzór  własną  postawą,  postępowaniem i zachowaniem  się  na  co dzień  w  różnych  sytuacjach  życiowych i okolicznościach. To  rodzina  daje  dziecku   nazwisko,  miejsce  do   wzrastania umiejscowienia  go  na   określonym  obszarze  geograficznym. Od  najmłodszych  lat  dzieci  przyswajają  sobie  wiedzę  o  swoim  domu, rodzinie, swoich  korzeniach  do  których  będą  wracać  świadomie  w  dorosłym  życiu. Dzisiaj koniecznym działaniem każdego rodzica jest także troska o czystość języka polskiego, wyrzucenie z codziennej mowy ojczystej słów wulgarnych. To od nas nauczycieli i rodziców zależy jaka będzie przyszłość Polski i jej obywateli. To właśnie nauczyciele wraz z rodzicami mają bezpośredni wpływ na młodych ludzi w procesie kształtowania ich tożsamości narodowej. To zadanie wyjątkowe i niezwykle odpowiedzialne dla przyszłości rodzin i naszej Ojczyzny. To zadanie wyjątkowe i niezwykle ważne także dla głoszenia prawdy historycznej i kształtowania poczucia sprawiedliwości społecznej.

Słowom  musi  towarzyszyć  przykład. W  wychowaniu  przykład  odgrywa  znacznie  ważniejszą  rolę aniżeli   pouczenia,  ponieważ  przemawia  głośniej  i  skuteczniej  kształtuje   właściwą  postawę. Zachęcam  Państwa  do  częstych  rozmów  z  dziećmi oraz  innych  form  wspólnego  spędzania  czasu  wzmacniających   więzi  rodzinne  i  narodowe,  aby  praca  wychowawcza  przynosiła  zamierzone  efekty    i  stała  się  powodem   zadowolenia  całego  społeczeństwa.                                                                                                

 Dyrektor  ZSS

mgr  Michał  Kołodziejczyk

Skip to content