Bezpieczni na drodze

Postępujący od lat rozwój motoryzacji przyczynił się do ogromnego wzrostu ruchu, co jednocześnie drastycznie zwiększyło liczbę  wypadków. Stanowi to również  coraz większe zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego, a w tym szczególnie dla dzieci. Dlatego, aby przygotować uczniów do odpowiedzialności za ochronę własną i innych,  już po razdwudziesty czwarty w Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie odbył się Międzyszkolny Turniej “Bezpieczna droga”.  Głównym celem konkursu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci poruszających się pieszo po drogach publicznych,  uwrażliwienie uczniów na niebezpieczeństwa, z jakimi mogą spotkać się w drodze do i ze szkoły kształtowanie postaw i zachowań zapobiegających nieszczęśliwym wypadkom. W zmaganiach  wzięły udział trzyosobowe drużyny klas trzecich i drugich ze Szkół  Podstawowych z Gminy Andrychów. Była weryfikowana wiedza z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz umiejętności poruszania się na rowerowym szlaku. Wśród zadań była m.in. sprawnościowa jazda rowerem po specjalnym torze przeszkód. Tutaj bezkonkurencyjna okazała się  uczennica klasy drugiej  Maria Ekiert ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie. Kolejnym zadaniem był test wiedzy.  Były pytania o pierwszeństwo na drodze rowerowej, o sygnalizatory świetlne dla pieszych, o wyposażenie roweru. Uczniowie układali na czas puzzle „Znaki drogowe”. Poprzez zabawę mogli utrwalać zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Dzieci przypominały numery alarmowe, pod które należy dzwonić gdy potrzebujemy pomocy i jak należy zachować się, kiedy jesteśmy świadkiem wypadku. Systematyczne utrwalanie nabytej wiedzy oraz praktyczne ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym od najmłodszych lat są niezwykle ważne. W czasie realizacji każdy uczestnik kształcił umiejętności bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym w charakterze pieszego i pasażera.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali eksperci: młodszy aspirant pani Elżbieta Drzazga ze Straży Miejskiej w Andrychowie oraz młodszy aspirant Mariusz Bryła z Komendy Powiatowej w Wadowicach. Byli oni również sędziami poszczególnych konkurencji. Podkreślili także wyjątkową wiedzę uczestników turniejowych zmagań i zaznaczyli, że o zwycięstwie zdecydowały minimalne różnice.  Najlepsza drużyna z rąk pana dyrektora ZSS w Inwałdzie Michała Kołodziejczyka otrzymała puchar, a wszyscy uczestnicy piłki.                                                   

Ostateczna klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:

I miejsce drużyna z Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach – Łegu w składzie: Wojciech Ficek, Igor Marczyński, Miłosz Jasnos – opiekunowie pani Marta Smolec oraz pani Anna Węglarz;

II miejsce drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Antoniego z Padwy w Brzezince: Nikodem Skowron, Maksymilian Stanek, Filip Rajda – opiekun pani Anna Kościuk;

III miejsce zespół ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie: Zuzanna Pająk, Kinga Kobielus, Kacper Wolanin – opiekunowie pani Marta Kubień i pani Joanna Biczak.

Na wyróżnienie zasługują uczniowie klasy drugiej z Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie oraz ze Szkoły  Podstawowej nr 5 w Andrychowie, którzy podjęli rękawicę i wzięli udział w konkursie. Wszak tutaj liczyła się również umiejętność czytania ze zrozumieniem. Opiekunami  drużyn były: pani Barbara Badowska oraz pani Martyna Graca.

Gratulujemy też uczestnikom z Zespołu Szkół Samorządowych w Inwałdzie. Uczniów przygotowały panie Ewa Kmiecik i Anna Noga.

Serdecznie dziękujemy nauczycielom i rodzicom, którzy dążą  do kształtowania właściwych zachowań dzieci na drodze.

Koordynatorki turnieju: Maria Jakubowska-Szczotka; Agata Cierpiałek;  Jolanta Dutka;  Ewa Bryndza.

Tekst i foto: Maria Jakubowska-Szczotka

Skip to content