Apel z okazji Dnia Papieskiego

„Błogosław Boże Papieża.                                                                           

Pierwszego z rodu Polaków.

Tobie Go dzisiaj powierza.

Cała Polska i Kraków”.

                Jeszcze nie tak dawno śpiewaliśmy tę pieśń oddając Bogu w opiekę Ojca Świętego  Jana Pawła II. Staraliśmy się spełniać Jego prośbę o nieustanną modlitwę, aby mógł owocnie pełnić powierzone sobie zadania prowadzenia do Chrystusa Bożej owczarni.

            W duchu wdzięczności Świętemu Janowi Pawłowi II za każde dobro, które dzięki Niemu było i jest naszym udziałem, społeczność szkolna  w Inwałdzie stara się oddać Mu należny hołd.

            Również i w tym roku uczniowie naszej szkoły przygotowali pod okiem katechetów i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej uroczysty apel poświęcony Świętemu Janowi Pawłowi II. Dzięki temu mogliśmy przypomnieć sobie na nowo Jego Osobę oraz niezwykle głębokie i zawsze aktualne nauczanie. Mogliśmy na nowo usłyszeć Jego głos, zobaczyć  w różnych sytuacjach Jego postać, posłuchać o Jego życiu i wsłuchać się w piękno poezji przez Niego napisanej. Piękna scenografia oraz galowe stroje uczestników były dopełnieniem uroczystego charakteru tegoż apelu.

            Nie ulega wątpliwości, że dziś szczególnie potrzebujemy słów pokrzepienia, otuchy, wparcia i modlitwy takiego Autorytetu i takiego Świętego jak Jan Paweł II. Można by zmienić słowa ww. pieśni i też będą brzmiały dobrze…

„Błogosław Boże, za wstawiennictwem Papieża,   

 każdego z rodu Polaków.                                           

Tobie i Jemu się dzisiaj powierza.

Cała Polska i Kraków”.

Skip to content