Apel z okazji Dnia Papieskiego

Jak co roku, tak i teraz, uroczyście obchodziliśmy w naszej szkole kolejny Dzień Papieski. Nie sposób przejść obojętnie wobec niezwykłej osoby świętego Jana Pawła II, który przecież wyszedł spośród nas. Poprzez uroczyste apele papieskie chcemy coraz bardziej poznawać największego z rodu Polaków. Chcemy poznawać jego nauczanie i niesamowite zaangażowanie w głoszenie Ewangelii całemu światu.
W tegorocznym apelu zwróciliśmy uwagę na sprawę misji i ukazaliśmy św. Jana Pawła II jako misjonarza wszechczasów, dla którego każda sytuacja była okazją do głoszenia nauki Chrystusa. Realizował swoja misję na różne sposoby – poprzez liczne pielgrzymki do najdalszych zakątków świata, spotkania z ludźmi różnych stanów, poglądów i religii. Realizował ją zwłaszcza przez przykład swojego życia, a szczególnie cierpienia.
„Przestańcie mi klaskać. Zacznijcie mnie słuchać”. To upomnienie powinniśmy odnieść także do siebie. Słowa oparte na Ewangelii Chrystusowej są przecież niezawodnym drogowskazem dla nas ludzi trzeciego tysiąclecia.


W ramach uroczystych obchodów Dnia Papieskiego odbył się w naszej szkole kolejny Konkurs Papieski pt: „Nie lękajcie się”. Jak co roku cieszył się dużym
zainteresowaniem . Wzięło w nim udział 39 uczniów. Najlepsi zostali uhonorowani nagrodami i pięknymi dyplomami.
I miejsce zajęła Zofia Flaga z klasy VIa;
II miejsce zajęli : Anna Gondko z klasy Vb i Adam Lachendrowicz z klasy VIa;
III miejsce zajęły: Lena Kolber i Maria Gondko z klasy Vb oraz Hanna Stuglik z klasy VIII b;
Dwudziestu uczniów zdobyło wyróżnienia.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów.

Tekst: Maria Cabak; Foto: Paweł Wnęk, Witold Stuglik;

Skip to content