Apel Wielkanocny

W kalendarzu jest wiele dni wesołych i świątecznych, ale są i takie, które zmuszają nas do refleksji, powagi, szczególnej zadumy, a także i radości,  jaką ze sobą niosą. Jednym z takich świąt jest Wielkanoc, która jest najstarszym, największym i najważniejszym świętem chrześcijańskim. Gdyby bowiem Chrystus nie zmartwychwstał nie obchodzilibyśmy żadnych innych świąt, którymi cieszymy się w ciągu całego roku. Nie byłoby jednak Zmartwychwstania, gdyby nie męka i śmierć Chrystusa.

            W podniosły nastrój uroczystego apelu wielkanocnego w Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie pięknie wprowadził wszystkich zebranych Pan Dyrektor Michał Kołodziejczyk.

            Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa będące centrum chrześcijańskiej wiary, uczniowie naszej szkoły starali się  wszystkim przybliżyć na różne sposoby. Misterium  ubogaciła recytacja wierszy pasyjnych i wielkanocnych, śpiew chóralny i solowy pieśni religijnych, scenka biblijna, prezentacja kosza wielkanocnego ze święconką i wyjaśnienie znaczenia święconych pokarmów. Wszystko to przeplecione zostało układami tanecznymi przedszkolaków i dzieci szkolnych. Dopełnieniem całości była wymowna dekoracja hali gimnastycznej.

            Wydarzenie to śmiało można nazwać duchową ucztą. Podniosłe, dostojne, delikatne i sugestywne, skłaniało widza i słuchacza do refleksji. Jednocześnie wprowadzało radość i wdzięczność za dar Męki i Zmartwychwstania Chrystusa.

            „A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest nasza wiara”. Tak pisze św. Paweł w swoim pierwszym liście do Koryntian. Dalej czytamy: „Jeśliśmy z Chrystusem umarli (dla grzechu), wespół  z Nim żyć będziemy”.

Skip to content