Apel wielkanocny – fotorelacja

„Ziemio, chwal swego Pana,

Jemu śpiewajmy, grajmy Mu.

Jezus Chrystus, Mesjasz-Pan, Boży Syn.”

To swoiste wyznanie wiary zostało wyśpiewane w postawie stojącej, podczas uroczystego apelu wielkanocnego w naszej szkole. Piękna recytacja wierszy, czytanie odpowiednio dobranych tekstów biblijnych, śpiew chóralny i solowy dzieci przedszkolnych, edukacji wczesnoszkolnej i starszych skłaniały do refleksji i zadumy, a jednocześnie niosły wielkanocną radość. Misterium ubogaciła scenka biblijna rozgrywająca się przy grobie Jezusa w poranek wielkanocny, prezentacja stołu wielkanocnego ze święconką oraz wyjaśnienie znaczenia święconych pokarmów. W refleksję nad tajemnicą zbawczą Jezusa Chrystusa  wprowadziła zgromadzonych wymowna dekoracja hali gimnastycznej. Takie wydarzenie kulturalne śmiało można nazwać duchową ucztą.

„Za ten krzyż i Twoje łzy, za przelane krople krwi, Jezu dziękuję Ci.

Za otwarte nieba drzwi, drogę, którą szedłeś Ty, Jezu dziękuję Ci.”

Tekst: Maria Cabak

Skip to content