ALICJA OBOZA – laureatką konkursu

Alicja Oboza, uczennica klasy VIIIc w Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie, została laureatką Małopolskiego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022. Opiekunem naukowym ósmoklasistki była mgr Jolanta Kamińska.

Temat tegorocznej edycji konkursu to: „Od powstania państwa polskiego do ostatniego Piasta na polskim tronie. Proces budowy kraju i początki narodu polskiego.” Co ważne, oprócz szczegółowej znajomości zagadnień związanych z powyższą tematyką, uczestnicy konkursu musieli wykazać się rozległą wiedzą i umiejętnościami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas IV- VIII szkoły podstawowej.

Warto podkreślić, że w etapie szkolnym konkursu wzięło udział ponad 3 tysiące uczniów z całej Małopolski. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się zaś jedynie 108 osób. Tytuł laureata uzyskało tylko 19 uczniów, z czego 13 z Krakowa.

Wśród wszystkich zwycięzców, Ala jest zatem jedyną reprezentantką Małopolski Zachodniej.

Osiągnięty sukces jest skutkiem zaangażowania, ogromnego wkładu pracy i trudu, jaki został włożony w przygotowania do konkursu, zarówno przez uczennicę, jak i jej opiekuna naukowego. Gratulujemy zatem Alicji zwycięstwa i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach!

Skip to content