41 rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

Dokładnie 41at temu, 31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku podpisane zostały „Porozumienia Sierpniowe” między władzami PRL a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym na czele z Lechem Wałęsą. Wydarzenie to uznawane jest za początek powstania „Solidarności” i początek przemian 1989 roku prowadzących do obalenia komunizmu w Polsce i w Europie.

W połowie sierpnia 1980 roku zaczęły się strajki na Wybrzeżu.

W nocy z 16 na 17 sierpnia powołano Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS) z Lechem Wałęsą na czele. Wówczas też ukształtowała się słynna lista 21 żądań, spośród których pierwszym i najważniejszym było utworzenie niezależnych od władzy i pracodawców związków zawodowych.

Pierwsze porozumienie między stroną rządową i strajkującymi podpisane zostało 30 sierpnia w Szczecinie.

W dniu 31 sierpnia 1980 roku Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski podpisali porozumienie gdańskie.  Delegacja rządowa zgodziła się m.in. na utworzenie nowych, niezależnych, samorządnych związków zawodowych, prawo do strajku, budowę pomnika ofiar grudnia 1970, transmisje niedzielnych mszy św. w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury.

3 września 1980 roku podpisano trzecie porozumienie – w Jastrzębiu na Górnym Śląsku, gdzie strajk rozpoczął się pod koniec sierpnia.

Gdy gen. Wojciech Jaruzelski zdecydował o wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, działalność „Solidarności” została zawieszona, a w październiku 1982 roku zdelegalizowana. Związek został ponownie zarejestrowany w wyniku ustaleń Okrągłego Stołu w kwietniu 1989 roku.

Skip to content